تومان

تومان

تومان

تومان

تومان

تومان

مبلغ اجاره جدید


0

محاسبات احتمالی شما

رهن اجاره

محاسبه آنلاین تبدیل رهن به اجاره

همانطور که اشاره شد اشکال رهن و اجاره بسیار مختلف و متفاوت است. که البته تمام آنها با موافقت موجر و مستاجر صورت می گیرد و به صورت مکتوب در دفترخانه ملکی به امضاء طرفین میرسد. در بعضی مواقع مستاجر ترجیح میدهد مبلغی را که قرار است به صورت رهن به ودیعه بگذارد کمتر بدهد و یا اصلا ندهد و در عوض به طور ماهیانه مبلغ پول بیشتری به مالک بپردازد. معمولا برای اجاره نشینانی که پول پیش خانه ندارند و یا مبلغ کمی است ترجیح می دهند به دنبال گزینه های ملکی باشند که رهن کمتر و در عوض کرایه ماهانه بیشتری بخواهند. گاه در ابتدا مالک اعلام میکند که اصلا اجاره ماهیانه نمی خواهد و فقط تمایل به دریافت پول در ابتدای معامله به عنوان رهن می باشد. و در اصطلاح ملک خود را رهن کامل گذاشته است، در چنین شرایطی یک مشاور توانمند در یک معاملات ملکی سعی می کند مالک را راضی نماید تا رهن کمتری دریافت نموده و بالعکس اجاره ماهیانه دریافت نماید تا مستاجری که چنین پولی را به طور یکجا در دست ندارد فشار مالی کمتری را متحمل شود.

محاسبه آنلاین تبدیل رهن به اجاره
رضایت مالک و مستاجر در معاملات ملک

رضایت مالک و مستاجر در معاملات ملک

همانطور که اشاره شد معاملات رهن و اجاره باید با توافق طرفین صورت گیرد اما وجود یک مشاور زبده و کارشناس ماهر که بتواند این معامله را به آسانی و با رضایت کامل طرفین به انجام رساند، امری ضروری است. مجموعه ملکی ملک فوری این توانایی را دارد تا مانند یک دوست و یک همراه صمیمی و در عین حال کار آزموده این شرایط مطلوب را برای مراجعین خود فراهم نماید. همانطور که اشاره شد اشکال رهن و اجاره بسیار مختلف و متفاوت است. که البته تمام آنها با موافقت موجر و مستاجر صورت می گیرد و به صورت مکتوب در دفترخانه ملکی به امضاء طرفین میرسد.

نحوه محاسبه تبدیل رهن به اجاره

به ازای هر 1 میلیون تومان رهن 30 هزار تومان اجاره پرداخت می شود

1 میلیون تومان = 30 هزار تومان