خرید قطعات زمین با متراژ های مختلف نزدیک به ساحل دریای خزر در استان گیلان و منطقه آزاد انزلی ، خرید زمین با فاصله 100 متری از ساحل در گیلان